הצעת מחיר

We Serve Your Interest
*
שם חברה
*
נמל מוצא
*
נמל יעד
*
ציוד
מכולה יבשה 20 רגל
מכולה יבשה 40 רגל
מכולה יבשה 40 רגל HC
מכולת קירור 20 רגל
מכולת קירור 40 רגל
חריג
מטען חלקי
*
כמות יחידות
*
תנאי המשלוח
Prepaid
Collect
*
משקל המטען
*
מידות
חומרים מסוכנים
מטענים בקירור
מטענים חריגים
הובלה בגל-נוע
מכולות
מטען כללי
Copyright Allalouf Groub - comprehensive logistics chain solutions
Powred by Port2Port | Designed by imarkimage
×